De Kascommissie (KasCo) bestaat uit twee personen en zij controleren de penningmeester van de studievereniging. Een paar keer per jaar komen de KasCo en de penningmeester bij elkaar om na te lopen of de boekhouding goed is verlopen. De KasCo wordt ingestemd tijdens de eerste ALV van het studiejaar.