Commissie Studieverdieping

De Commissie Studieverdieping is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met sociologie en helpen ons in de sociologie te verdiepen of juist ons perspectief te verbreden. De commissie studieverdieping organiseert lezingen, excursies naar sociologisch relevante plekken en een filmavond. Ook ‘De Andere Blik’ wordt in samenwerking met de studievereniging Kwakiutl van antropologie georganiseerd. Heb jij zin om je op een leuke manier te verdiepen in de sociologie buiten de hoorcollegezalen en boeken om? Kom bij Commissie Studieverdieping!