Het SEC-bestuur 2018-2019 bestaat uit vier leden, maar moet nog aan het begin van het studiejaar ingestemd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt.

Nordine Bendriss – Voorzitter

  • voorzitter@sociologen.nl

Nina Hooijer – Secretaris

  • secretaris@sociologen.nl

Birgit Peters – Penningmeester

  • penningmeester@sociologen.nl

Michael Takyi РCoördinator Commissies

  • commissies@sociologen.nl