Kring van Amsterdamse Sociologen

De Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS) is de alumni-vereniging voor sociologen die aan de UvA hebben gestudeerd. De KAS houdt alumni op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan, waaronder lezingen, debatten, workshops en excursies.  Daarnaast bevordert en onderhoudt de KAS de contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de opleiding. De KAS werkt samen met SEC, maar ook met de Afdeling Sociologie en Antropologie en met kringen op verwante disciplines.

Bestuur

Het bestuur van de KAS is als volgt:

  • dr. Maaike de Boois – Voorzitter
  • drs. Eric Wiersma – Secretaris
  • drs. Peters Mijnarends – Penningmeester
  • drs. Marijke Jalink – lid
  • drs. Dieteke van der Ree – lid
  • drs. Peter Rensen – lid
  • dr. Don Weenink – Namens staf sociologie
  • Nina Hooijer – Studentlid namens SEC

Contact

Voor suggesties voor bijeenkomsten, opmerkingen over de bijeenkomsten en andere zaken, kun je via e-mail ‘kas@uva.nl’ contact opnemen met het bestuur.