MENU CLOSE

Alumni

Kring van Amsterdamse Sociologen
De Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS) is de alumni-vereniging voor sociologen die aan de UvA hebben gestudeerd. De KAS houdt alumni op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan waaronder, lezingen, debatten, workshops en excursies.  Daarnaast bevordert en onderhoudt de KAS de contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de opleidingen. De Kring werkt samen, naast andere kringen op verwante disciplines, met de Afdeling Sociologie en Antropologie en met Sociologisch EpiCentrum.

Lustrum: 2007-2017
Dit jaar bestaat de Kring van Amsterdamse Sociologen 10 jaar! Dit tweede lustrum wordt op 2, 3 en 4 november gevierd met verschillende bijeenkomsten. Wie belangstelling heeft om één of meer van de bijeenkomsten bij te wonen, kan zich vanaf de tweede week van oktober via voorinschrijving aanmelden op de website bij de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV): www.alumni.uva.nl/sociologie. Wie het eerst komt die het eerst maalt!

Klik hier voor meer informatie en het programma.