Kring van Amsterdamse Sociologen
De Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS) is de alumni-vereniging voor sociologen die aan de UvA hebben gestudeerd. De KAS houdt alumni op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan waaronder, lezingen, debatten, workshops en excursies.  Daarnaast bevordert en onderhoudt de KAS de contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de opleidingen. De Kring werkt samen, naast andere kringen op verwante disciplines, met de Afdeling Sociologie en Antropologie en met Sociologisch EpiCentrum.