Vertrouwenspersonen

Inter vertrouwenspersoon:                                     Extern vertrouwenspersoon:

Star Siripanich                                                            Bente Ferwerda

penningmeester@sociologen.nl                              chair@svmachiavalli.nl

.                          

Informatie

Het 34e bestuur van SEC introduceert dit jaar het concept van vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. De twee vertrouwenspersonen voor onze leden zullen bestaan uit een intern vertrouwenspersonen en een extern vertrouwenspersoon. De positie van intern vertrouwenspersoon zal bekleed worden door Star Siripanich (Penningmeester). Verder zijn wij in samenwerking getreden met Machiavelli de studievereniging voor Politicologie. De positie van externe vertrouwenspersoon zal dan ook worden vervuld door hun Voorzitter Bente Ferwerda. In ruil hiervoor zal Star Siripanich vervolgens de externe vertrouwenspersoon zijn voor de leden van Machiavelli.

De functie van onze vertrouwenspersonen is vooral bedoeld om onze leden ervan op de hoogte te stellen dat wij altijd bereid zullen zijn om te luisteren, mochten er klachten zijn of mochten mensen zich niet volledig op hun gemak voelen/ gevoeld hebben tijdens onze evenementen (om wat voor reden dan ook). Op die manier kunnen we samen naar kwesties kijken wanneer deze nog klein en makkelijk oplosbaar zijn.

Afgelopen zomer hebben twee van onze bestuursleden een Student Leadership Training gevolgd,. Het volgen van dit programma heeft ervoor gezorgd dat wij beter geïnformeerd zijn over mogelijke sociale problemen die op kunnen treden bij het leiden van een studievereniging; over de stappen die wij intern kunnen nemen om hier verbetering in te brengen; hoe wij op bepaalde situaties het beste en het meest professioneel kunnen reageren.

Dit betekent echter niet dat wij gecertificeerde psychologen zijn of andere officiële ombudsmannen of vertrouwenspersonen zijn van de UvA. Wel weten wij naar wie we leden kunnen doorverwijzen indien dat nodig is en hoe we leden (in extreme gevallen) kunnen begeleiden aan het begin van een proces dat in hun eentje misschien moeilijk, eng of overweldigend kan zijn. Wij verwachten echter niet dat dit vaak nodig zal zijn.

Waar wij echter wel actief en constant onze focus op kunnen leggen, is het zorgen voor een fijne en vertrouwelijke omgeving tijdens onze evenementen, waarbij culturele of maatschappelijke achtergronden/verschillen geen barrière moeten zijn bij het contact tussen de leden. Wij zijn dus voortdurend bezig met het faciliteren van bijeenkomsten, zowel online en offline, waarbij iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. En indien dat niet het geval zou zijn, bieden wij een luisterend oor.

Voor niet aan de vereniging gerelateerde problemen, neem contact op met:

Studieadviseur:

Studieadviseur-soc@uva.nl

Trust persons of the Faculty of Social and Behavioural Sciences:

Mirjam Koelewijn: M.G.Koelewijn@uva.nl

Anne van der Putten: A.M.vanderputten@uva.nl

Student psychologists (for questions only):

studentenpsychologen@uva.nl