Op 12 September 2023, het 36ste bestuur van Sociologisch EpiCentrum is geconstitueerd en zal verantwoordelijk zijn voor de financiën en administratie van de vereniging dit jaar. Op deze dag, is het beleidsplan van het bestuur goedgekeurd en het 35ste bestuur was officieel weggestemd. Het bestuur bestaat uit 4 internationale leden en één Nederlands sprekend lid, wat een belangrijke stap is richting het internalisatie proces van SEC.

Het SEC-bestuur 2023-2024 bestaat uit vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt.

Karolina Baszkiewicz – Voorzitter
voorzitter@sociologen.nl

Mazaya Sulthani – Secretaris
secretaris@sociologen.nl

Iulia Banciu – Penningmeester
penningmeester@sociologen.nl

Victor Catarambol – Coördinator Studie Gerelateerde Activiteiten
studieverdieping@sociologen.nl

Nikki van Halteren – Coördinator Sociale Activiteiten
sociaal@sociologen.nl